19u31

Mol geeft negatief advies voor windmolens in bossen SCK

Het gemeentebestuur van Mol geeft een negatief advies voor de bouw van 6 windturbines in de bossen van SCK, langs het Kempisch kanaal. Het project is "disproportioneel en totaal niet passend in de omgeving en zal onherroepelijke schade toebrengen aan het groengebied".

In de buurt en bij natuurliefhebbers was er groot protest tegen de mogelijke komst van 6 windturbines van 200 meter hoog. En ook het gemeentebestuur wil er nu geen windmolens bij. "Voor de windturbines zou in totaal 1 hectare bos moeten sneuvelen", klinkt het bij de gemeente. "Verschillende wandelpaden en brandgangen moeten een definitieve verharding krijgen, wat onvermijdelijk de natuurwaarde aantast. Dit bos herbergt als uitgestrekt stilte- en rustgebied talrijke reeën, vossen, marterachtigen, vogelsoorten,… Dieper gelegen in het bos vinden zij hun - tot op heden - onverstoorde schuilplaats of nest. Windturbines zouden deze rijkelijk aanwezige fauna onvermijdelijk aantasten."

"In tegenstelling tot andere locaties waar de bouw van windturbines door de hogere overheid wordt gepromoot, is hier geen industriële activiteit aanwezig. Op deze locatie ligt geen autostrade die het geluid van de windturbines absorbeert en doet opgaan in het andere overvloedig aanwezige achtergrondgeluid. Het naastgelegen kanaal straalt als lijninfrastructuur in de eerste plaats rust en sereniteit uit. Daardoor kan het kanaal niet gebruikt worden als structurerend lijnelement voor windturbines."

Het gemeentebestuur kan enkel een advies geven. De uiteindelijke beslissing bij de Vlaamse regering. Die keurde enkele jaren geleden een gelijkaardige aanvraag op dezelfde plek al af.