20u45

Mol onderzoekt sanering sportterreinen in Donk

Nog deze maand start een studiebureau in Mol met een bodemonderzoek op de sportsite van Donk. De terreinen zijn zo goed als zeker vervuild: tot in de jaren 60 werd er onder meer asbest gedumpt. Een eerste onderzoek moet uitwijzen hoe groot de vervuiling is. Omdat er proefsleuven zullen gegraven worden op de terreinen, zal er hinder zijn voor de betrokken sportclubs. Maar er is geen gevaar voor de volksgezondheid.
insluiten