10u41

Molse Ruiterclub moet activiteiten op sportsite stopzetten

De Molse ruiterclub kan voorlopig geen gebruik meer maken van de terreinen op de sportsite in Mol-Donk. De voorbije maanden was er een uitgebreid onderzoek naar historische bodemverontreiniging op de site. Daaruit is gebleken dat er een grote hoeveelheid gedumpte asbestmaterialen in de bodem zit.

De voetbal- en hockeyclub  kunnen hun activiteiten voortzetten tijdens de sanering, omdat er geen rechtstreeks risico is voor de sporters. Bij de ruiterclub is dat wel het geval, omdat het gestamp van paardenhoeven het asbest naar boven kan brengen, zegt de gemeente.

Die gaat nu samen met de Ruiterclub nu op zoek naar een nieuwe locatie voor de 70 leden en paarden.