18u34

Mosselgoren breidt uit met extra bos

Het Agentschap voor Natuur en Bos plant deze winter in natuurreservaat Mosselgoren (Larum) 64 are extra bos aan. Zo kan er op termijn een verbinding gemaakt worden tussen natuurgebieden De Zegge en Mosselgoren.

Nat bos

De aanplanting zal gebeuren aan de straat Gebeunt. De aanplantingszone ligt in een Europees beschermd gebied en is een uitbreiding van het natuurgebied Mosselgoren. Binnen de Europees beschermde zones moeten maatregelen worden genomen om de natuurlijke leefomgeving en/of populaties van de soorten waarvoor het gebied is aangewezen, in stand te houden of te herstellen. In dit geval gaat het over zeldzame vogels zoals bijvoorbeeld de kleine karekiet, blauwborst, rietgors en nachtegaal.

Omwille van het natte karakter van het gebied, worden er vooral elzen geplant en zal het bos verder evolueren naar een nat bos, ook wel broekbos genoemd. Door deze bosuitbreidingen wordt op termijn een verbinding gemaakt tussen de natuurreservaten De Zegge en Mosselgoren. Omwille van corona kan de aanplanting niet gebeuren met de medewerking van schoolkinderen, buurtbewoners of andere geïnteresseerden. 

Natuurgebied Mosselgoren is een echt natuurmozaïek. Je vindt er loofbossen, rietlanden, vochtige hooilanden en poelen. De verschillende beekjes herinneren nog aan vroeger, toen Mosselgoren behoorde tot het overstromingsgebied van de Kleine Nete. Verschillende dieren voelen zich hier opperbest door de rijke variatie aan biotopen.