9u52

Natuur en Bos: van code geel naar code oranje

Het is erg droog in de Antwerpse natuurgebieden. Het Agentschap Natuur en Bos heeft daarom de brandfase oranje in werking gesteld. Door de hitte schaalt het Agentschap voor alle natuurgebieden in alle provincies op van code geel naar code oranje, en dit vanaf 14 uur. Dat betekent dat er hoog gevaar is en voorzichtigheid geboden is. Er wordt gevraagd in natuurgebieden voorzichtig te zijn, er niet te roken en kinderen niet zonder toezicht op het terrein te laten. De brandweer en natuurbewakers zijn in verhoogde staat van paraatheid, want het risico op natuurbrand in Vlaanderen is reëel.