21u49

Natuurgebied Rothoek-Kwarekken uitgebreid met 2600 nieuwe bomen

Op 1 en 2, en zondag 4 december 2022 plantte Natuurpunt Westerlo 2600 nieuwe bomen naast het natuurgebied Rothoek-Kwarekken in Zoerle-Parwijs in Westerlo. Zo wordt het natuurgebied uitgebreid met 1,65 hectare bos. Met dit klimaatbos voor de toekomst zet Natuurpunt in op biodiversiteit, duurzame natuurbescherming en -ontwikkeling.

Uitbreiding natuurgebied

Het natuurgebied Rothoek-Kwarekken in Zoerle-Parwijs bevindt zich in de vallei van de Grote Nete en bestaat uit broekbossen, graslanden, vennen en vijvers en enkele constructies zoals een bijenhotel en een vogelkijkhut. Op dit moment is het gebied ongeveer 35ha groot. Met de geplande boomplantactie streeft Natuurpunt Westerlo ernaar om het gebied uit te breiden met 2600 nieuwe bomen, goed voor nog eens 1,65 ha. Daarvoor kocht Natuurpunt Westerlo 4 voormalige paardenweides die grenzen aan het bestaande natuurgebied. 

Het nieuwe plantgoed bestaat uit 25 verschillende inheemse soorten. Het meeste plantgoed is 80 cm tot 1,2 m. Er worden ook struiken met bessen en hazelaars aangeplant die voedsel leveren voor vogels en zoogdieren.

Foto: natuurpunt Westerlo