14u11

Natuurliefhebbers kunnen eindeliijk nieuw educatief wandelpad Nazareth-Zuid verkennen

Natuurpunt kocht eind 2016 40 ha waardevolle natuur aan op Liers grondgebied. Het gaat om 16 hectare ten noorden van de spoorweg Lier-Herentals (ter hoogte van de IJzeren brug) in Nazareth-Noord, 8 ha op de Kromme Ham en 20 ha op Nazareth-Zuid, het gebied tussen de Kleine Nete en de Nazarethdreef, (tegenover ‘t Spui). Dat laatste werd nog eens uitgebreid met een perceel van het OCMW-Lier én van een particulier.

Dit gebied bestaat uit drassige Elzen-Berkenbroekbossen in het noorden, verboste moeraspercelen in het middenstuk en enkele maaibare percelen met veel botanisch potentieel in het zuiden. Het zijn roestplaatsen van Roerdomp, Houtsnip, Ree én voormalige broedplek van Slobeend. Blauwborst is elk jaar aanwezig als broedvogel. 

Veel werk

Na het vele opruimwerk van koterijen, rasters, prikkeldraden en zwerfvuil startte Natuurpunt met concreet beheer (maaien/hooien). Enkele voormalige poelen en slenken doorheen het gebied werden terug vrijgemaakt van begroeiing en gerenoveerd. Er werd ook een educatief bewegwijzerd wandelpad aangelegd met een knuppelpad doorheen het bosgedeelte. Op de Netedijken zijn trappen naar het gebied aangelegd. Natuurpunt plaatste ook educatieve borden én bewegwijzering, rasters en poorten. Via de nieuwe fiets- en wandelbrug over de Nete is het natuurgebied vlot bereikbaar vanop de vesten. Op de Sionsbrug hangt ook een NP-brievenbus met een wandelfolder. 

Door de Corona-pandemie werd de officiële opening van het nieuwe wandelpad al twee keer uitgesteld. Dat zal nu gebeuren zonder een VIP-moment. het grote publiek kan dit weekend op eigen initiatief het pad inwandelen. Natuurgidsen geven onderweg op enkele vaste plaatsen uitleg over bijvoorbeeld vogels, paddenstoelen, solitaire bijen, vleermuizen, planten , …