21u32

Negatief advies voor nieuwe verkaveling in Sluis: "Past niet in groen kader"

Het schepencollege van Mol vindt de locatie aan Katerat in Sluis niet geschikt om te verdichten met een grote verkaveling.

Door de schaalgrootte van de verkaveling zou een te grote impact hebben op het gehucht Sluis. Het volledig invullen van de verkaveling met 72 bijkomende wooneenheden betekent voor Sluis een bevolkingsaangroei van 8 procent. De typologie van de nieuwe woningen sluit ook niet aan op het bestaande woonweefsel in de buurt. 

Groene zone

Verder benadrukt het gemeentebestuur het belang van ‘de groene rug’, vertrekkende van de Galbergen over de Haakstraat, Egelsvennen, Rollekens/Sint-Theresiastraat, 15 Kapellekens en zo verder richting de bossen van VITO/SCK-CEN. De verkaveling zou de groene zone Galbergen aantasten. Dit heeft een negatieve impact op de inwoners die hier dagelijks van genieten.

Ook de verkeersdienst geeft een ongunstig advies. Dat gaat o.a. over de lengte van een doodlopende weg, de beperkte afmetingen van de keerlus en het feit dat sommige garages of carports niet rechtstreeks uitgeven op de rijbaan. Daarnaast ligt de dichtstbijzijnde bushalte op 900 meter, wat betekent dat de verkaveling slecht aansluit op openbare vervoersmogelijkheden. Een verkaveling op deze locatie stimuleert het autoverkeer.