21u35

Negatief advies voor slachthuis Westerlo

Het gemeentebestuur van Westerlo geeft opnieuw een negatief advies voor de milieuvergunning voor een nieuw groot slachthuis op de terreinen van Bens in deelgemeente Oevel. Tegen de mogelijke uitbreiding van de slachterij is heel wat protest. Buurtbewoners verzamelden meer dan 3000 handtekeningen tegen de bouw van het grootste slachthuis van het land. Het gemeentebestuur toont begrip voor de ongerustheid van de buurt. Het vindt dat er te veel vraagtekens zijn in verband met de lozing van het afvalwater, de mogelijke geurhinder, de verkeersdruk en ook bij de huisvesting van de arbeiders op de terreinen. Van daar een negatief advies, net als bij een eerdere aanvraag.