4u55

Neteland wil woonkwaliteit verbeteren met participatietraject

Herentals, Grobbendonk, Herenthout, Olen en Vorselaar willen volgender jaar inzetten op meer natuur en water in hun woonkernen.

Focus op wonen

Via het participatietraject ‘geWOONtebreker’ begeleidt de provincie Antwerpen lokale besturen om samen met hun inwoners de woonkwaliteit te verbeteren. Voor het eerst slaan 5 lokale besturen, die het intergemeentelijke samenwerkingsverband Neteland vormen, de handen in elkaar. 

Samen zullen ze, over de beleidsdomeinen en gemeentegrenzen heen, een toekomstvisie ontwikkelen die gericht is op wonen.

Iedereen kan zijn steentje bijdragen om de woonkernen in Neteland groener en blauwer te maken. Dat kan door onder andere bouwdossiers anders aan te pakken of voortuintjes te laten ontharden.