17u03

Nieuw charter moet fuif organiseren makkelijker maken

Al meer dan een jaar mogen er geen fuiven georganiseerd worden. Maar als de coronacijfers de goede kant blijven uitgaan, komt daar binnenkort hopelijk verandering in. Om het organiseren van een fuif makkelijker te maken, hebben het gemeentebestuur en de verenigingen in Putte een nieuw fuifcharter opgesteld.

"Voor onze jeugdverenigingen is en blijft het organiseren van een fuif een belangrijke activiteit van hun werking", zegt schepen van Jeugd Jeroen De Cuyper. "Met de opbrengst van de fuif kan de dagelijkse werking vlot verlopen en kunnen de kampen verder georganiseerd worden. Ook de samenhorigheid om met de hele ploeg een fuif te organiseren is van groot belang."

"De laatste jaren is het organiseren van een fuif er niet éénvoudiger op geworden", vult burgemeester Peter Gysbrechts aan. "Men wordt geconfronteerd met de problematiek van extra administratie geluidshinder, geweld, drank, veiligheid, … Om de jeugdverenigingen bij te staan, zijn er al verschillende regelementen opgesteld en afspraken gemaakt om deze problematiek aan te pakken. Ter ondersteuning van de jeugdbewegingen hebben we dit fuifcharter opgesteld om zo de organisatie van een fuif optimaal te laten verlopen."

In het fuifcharter zelf kunnen de jeugdverenigingen verschillende zaken terugvinden. Alle nuttige info over onder andere de geluidnormen, sluitingsuren & veiligheid zit in het charter. Daarnaast is er ook een checklist opgesteld door de jeugdraad, wat een handige leidraad moet worden tijdens de organisatie van een fuif.