22u51

Nieuw en gerecupereerd meubilair voor bib in Vosselaarse kerk

De aanpassingswerken aan de voormalige St. Jozefkerk komen stilletjes aan in een eindfase waardoor het gebouw voortaan kan gebruikt worden als Vrije-Tijdshuis De Moer. Het wordt een ontmoetingscentrum waar ook de bibliotheek en de dienst Vrije Tijd onderdak krijgen.

Over het vast meubilair in het gebouw (onthaalbalie, boeken/zitbank,…)  werd vorig jaar al beslist. En nu zijn ook de plannen voor bibliotheek klaar. Er komt een BIB-gedeelte voor kinderen en één voor volwassenen.

Het huidige meubilair wordt zoveel mogelijk gerecupereerd en hergebruikt omdat dit past bij de serene sfeer van het gebouw. Het worden aangevuld met noodzakelijke rekken, bakken,  … die hier esthetisch bij passen. De aankoop hiervan wordt geraamd op 45.078,55 euro.