6u38

Nieuw gebouw voor kinder- en jeugdpsychiatrie AZ Sint-Maarten

Aan het Sint-Maarten ziekenhuis in Mechelen opent volgend jaar een dagcentrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie. In het centrum is plaats voor 20 kinderen of jongeren met psychiatrische moeilijkheden, ze zullen er een tiental weken lang groeps- en individuele therapie kunnen volgen. Nu zit de dagopvang van het ziekenhuis nog in het Universitair Psychiatrisch Centrum in Duffel, maar tegen midden 2022 verhuist de afdeling dus naar de Liersesteenweg.
insluiten