20u29

Nieuw geluid in Mechelen

De Paasklokken zorgen in Mechelen niet alleen voor chocolade, maar ook voor aangepaste muziek. Elk jaar opnieuw worden tijdens de Goede Week, de week voor Pasen dus, de melodieën die uit de beiaard van de Sint-Romboutstoren komen, vervangen. Een echt monnikenwerk. Want er moeten wel tot 1000 pinnetjes op de speeltrommel verstoken worden. Dit jaar kiest Mechelen voor allemaal Nederlandse liederen, naar aanleiding van het culturele feestjaar 'Hollandse Maatjes'.