7u29

Nieuw mobiliteitsplan Geel legt nadruk op zwakke weggebruiker

Het nieuwe mobiliteitsplan van Geel, dat het stadsbestuur dinsdag voorstelt aan de inwoners, legt de nadruk op de zwakke weggebruiker en op de bereikbaarheid van het centrum, al mag Geel niet opnieuw een doorrijstad worden. Bij mobiliteit hoort ook een nieuw circulatieplan. "Het STOP-principe is daarbij van tel", zegt schepen van Mobiliteit Marlon Pareijn. "We willen eerst inzetten op de stappers, de trappers, het openbaar vervoer en het personenvervoer, in die volgorde. Maar we willen ook meer de bereikbaarheid van Geel behouden maar we willen niet die doorrijdbaarheid van Geel. Mensen die niet in Geel moeten zijn of die niet in Geel komen moeten ook niet door de dag door rijden want dat komt de leefbaarheid van het centrum niet ten goede." Het mobiliteitsplan zorgde in het verleden ook al voor ophef in Geel, maar de aanpassingen zouden dit keer beperkt blijven. "Ik hoop door de participatie, door het geleidelijk aan te doen, het voor heel wat mensen uitgebreid te doen, hoop ik dat er een draagvlak zal zijn", zegt schepen van Mobiliteit Pareijn. "Je kan nooit voor iedereen goed doen, wat voor de ene te progressief is is voor de andere te conservatief. Dus zeker voor mobiliteit is dat heel moeilijk."