9u42

Nieuw sociaal woonproject in St.-Amands

Sociale huisvestingsmaatschappij cvba Eigen Woning wil een nieuw project realiseren in de de J. Hallezlaan in St.-Amands. De huidige 6 woningen zijn erg verouderd en worden vervangen door 12 nieuwe woongelegenheden met 1 of 2 slaapkamers. De bewoners werden reeds geherhuisvest. Vrijdag vindt de open aanbesteding plaats, waarna de werken worden gegund. De bouwwerken starten wellicht in het najaar.