20u23

Nieuwe burenbemiddelaars aan de slag in Geel, Laakdal en Meerhout

Politiezone Geel-Laakdal-Meerhout doet al enkele jaren aan burenbemiddeling. Een burenbemiddelaar pakt conflicten tussen buren bij de wortel aan, brengt hen samen voor een gesprek en ziet erop toe dat iedereen de kans krijgt om zijn standpunten te verwoorden. De politiezone stelde zopas drie nieuwe burenbemiddelaars aan.

Foto: Burgemeesters van de betrokken gemeenten (Geel, Laakdal en Meerhout) ondertekenen het charter ‘Steden en gemeenten voor bemiddeling’

Inwoners van de zone die een probleem hebben met hun buren en er samen niet uit komen, kunnen vragen om burenbemiddelaars in te schakelen. Burenbemiddelaars zijn geen politiemensen en focussen op het herstel van de communicatie tussen de buren om van daaruit verder te zoeken naar een oplossing waar beide buren zich in kunnen vinden. 

De politiezone heeft nu drie nieuwe burenbemiddelaars. Het team is nu uitgebreid tot in totaal zeven bemiddelaars die ze kunnen inzetten bij conflicten tussen buren.