21u11

Nieuwe fuifzaal Duffel komt aan de Pollepel

Het gemeentebestuur van Duffel zet het licht op groen voor de bouw van een nieuwe fuifzaal op het domein de Pollepel. In het voorjaar werd De Pollepel al naar voor geschoven als locatie voor de nieuwe zaal. Daarna volgde dan overleg met onder meer de Duffelse jeugd. Maar ook met de buurtbewoners van de Pollepel. Die laatste zijn bezorgd over de verkeersdrukte die dat met zich mee zal brengen en vreest voor geluidsoverlast. Het gemeentebestuur wil hiervoor oplossingen bieden en gaat dus met de plannen door