18u20
De wereld vandaag
zondag 24 september
19°C
84 km

Nieuwkomers leggen voor het eerst inburgeringsexamen af in Turnhout

Minister van Inburgering Bart Somers trok vanmiddag naar Turnhout. 15 nieuwkomers legden daar een examen voor hun inburgeringstraject af. De twee examens Maatschappelijke Oriëntatie en Nederlands zijn sinds kort hernieuwd en verplicht geworden. Op die manier wil de Vlaamse regering nieuwkomers extra motiveren en helpen om snel mee te draaien in de maatschappij.
insluiten