12u33

Nijlen dooft 1120 straatlampen permanent

De gemeente Nijlen neemt al enkele jaren maatregelen om de openbare verlichting slimmer in te zetten en zo de kosten en de uitstoot van CO2 te verminderen. Daarin wordt nu een volgende stap gezet.

De 1120 straatlampen die al enkele jaren uitgaan tussen 23 uur en 6 uur zullen voortaan 24 uur op 24 uitblijven. Dit zal stapsgewijs gebeuren. Deze lampen staan op plaatsen waar de veiligheid niet in het gedrang komt. 

Door deze 1120 van de in totaal 3857 lampen ’s nachts permanent te doven, bespaart de gemeente 29.822 euro per jaar. De verbruikte elektriciteit daalt tot 162 260 kWh, goed voor 37,64 ton minder CO2 uitstoot per jaar.

Deze nieuwe maatregelen komen er in afwachting van het masterplan voor de openbare verlichting waarbij nog meer bespaard kan worden.