18u45

OCMW Turnhout wil plan opstellen voor ongesubsidieerde Rusthuizen

Het Turnhoutse OCMW vreest voor een wildgroei aan serviceflats en bejaardentehuizen. Door de toenemende vergrijzing is er een grote vraag naar voorzieningen voor ouderen. Bouwondernemers willen daar massaal op inspelen. Het Turnhoutse OCMW kreeg al honderden aanvragen. Maar de aannemers zijn dikwijls niet op de hoogte van de echte noden van bejaarden. Het OCMW vreest dan ook voor de kwaliteit van de ouderenzorg. Bovendien dreigen de prijzen fors te stijgen, als de ondernemers geen erkenning hebben.
insluiten