13u08

OCMW's vrezen betalingsproblemen bij mensen met handicap in voorziening

De Kempense OCMW's trekken aan de alarmbel. Ze vrezen namelijk dat bewoners van een gehandicaptenvoorziening steeds vaker met betalingsproblemen te maken zullen krijgen. Ze pleiten voor een hogere tegemoetkoming.

Bewoners van een gehandicaptenvoorziening moeten de woon- en leefkosten, zoals huur, voeding, kleding, ontspanning en vervoer, betalen met hun eigen inkomen. Enkel de zorg kunnen ze betalen met hun persoonsvolgend budget. Vroeger sprong het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap bij voor mensen met een laag inkomen.

Het inkomen van mensen met een handicap vermindert als ze in een voorziening voor gehandicapten wonen. En dat is onlogisch, klinkt het. Nu krijgen ze nog een coronapremie van 50 euro, maar als die wegvalt dreigt het nog moeilijker te worden.

"Nog geen 100 euro per maand"

Bewindvoerder Ann Van der Maat getuigt over Jens, een cliënt van 28 jaar die verblijft in een voorziening in de Noorderkempen. “Dit is een jongere die nooit in de mogelijkheid was om zelf geld te verdienen en helemaal niks van thuis meekreeg. Hij krijgt al OCMW-steun maar deze is onvoldoende. Nog geen 100 euro per maand kan hij vrij besteden. Leg maar eens uit dat hij het moet doen met tweedehands kleren en schoenen en geen geld heeft om deel te nemen aan de jeugdbeweging of om zich bij een uitstap een ijsje te permitteren. Als jongere wil je mee kunnen doen.”

Welzijnszorg Kempen, de vereniging van de 27 Kempense OCMW's, pleit daarom om voor een hogere tegemoetkoming voor mensen die nu een lage premie krijgen.