4u57

Ondertekening Kampcharter in Herentals

Het stadsbestuur, Jeugdverblijf De Brink en verschillende verenigingen engageren zich om het verblijf van jeugdgroepen zo aangenaam mogelijk te maken. Deze engagementen werden in het Kampcharter gegoten. Het Kampcharter houdt een engagementsverklaring in voor lokale besturen, uitbaters van kampeergronden en jeugdverblijven en jeugdverenigingen. Het doel van het charter is om een optimaal klimaat te scheppen voor alles wat met het kampgebeuren samen gaat. Het gaat dan voornamelijk over engagementen die vertrekken vanuit alle betrokken partijen. Informeren, samenwerken, dialoog en een open houding ten opzichte van elkaar en de omgeving staan centraal in het Charter.