14u16

Onderzoek naar nieuwe bestemming pastorie Beerzel

Welke nieuwe bestemming moet de pastorie van Beerzel krijgen? Die vraag vormt het onderwerp van een onderzoek dat de komende tijd gedaan zal worden. Sinds het overlijden van de pastoor, staat het historische gebouw aan het Beerzelplein leeg. En daar moet in de toekomst hopelijk verandering in komen.

Het gebouw dateert uit 1610 maar werd in de loop der jaren verschillende keren aangepast en uitgebreid. ”Om tot een geslaagde herbestemming te komen, moet een symbiose worden nagestreefd tussen de erfgoedwaarden enerzijds en de economische meerwaarde van een nieuwe bestemming anderzijds", zegt covoorzitter van Kempens Landschap Jan De Haes.

Het onderzoek naar de herbestemming verloopt in verschillende fasen.