11u04

Onderzoek naar wondheling bij astronauten op SCK Mol

In het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK) in Mol loopt een bijzonder project. Zo wordt er onderzocht of de beschadigde huid sneller geneest na een behandeling in de grote centrifuge van de Europese Ruimtevaartorganisatie ESA in Nederland.

Wonden genezen trager in de ruimte

In de ruimte genezen wonden trager door een gebrek aan zwaartekracht en door extra stress. Kunstmatig opgewekte zwaartekracht zou genezing sneller kunnen laten verlopen. Dat kan bijvoorbeeld door de centrifuge van de Europese Ruimtevaartorganisatie in het Nederlandse Noordwijk.

Het onderzoek van SCK CEN en UGent laat gestresseerde en gewonde huidcellen slingeren in de Large Diameter Centrifuge van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA. En dat aan een kracht van 15 tot 20G. Hiermee willen ze onderzoeken of die ‘hyperzwaartekrachtkuur’ een vertraagde wondgenezing – veroorzaakt door stress en gewichtloosheid – kan tegengaan.

Mieke Verslegers, radiobiologe bij SCK CEN, is alvast overtuigd dat het onderzoek ook op aarde nuttig zal zijn. “We bestuderen niet enkel hoe snel cellen weer toegroeien, maar ook welke eiwitten in een efficiënt helingsproces een cruciale rol hebben gespeeld. Die inzichten kunnen op aarde van pas komen bij patiënten, die een moeilijke wondgenezing ervaren, zoals bij patiënten met doorligwonden.”

(Foto’s: copyright ESA en SCK CEN/ UGent)