21u01

Onderzoek voor vierde windmolen aan Berkebossen

Luminus onderzoekt of er draagvlak is voor een vierde windmolen aan de bedrijfssite van AGC Glass Europe. De energieleverancier organiseert daarom vanavond een infomoment voor de buurtbewoners van Gompel. Op het industrieterrein Berkebossen staan al drie windturbines. Daar heeft de buurt in het verleden fel tegen geprotesteerd. Luminus wil daarom eerst polsen of er draagvlak is voor een extra windmolen. Concrete plannen of een vergunningsaanvraag zijn er voorlopig niet.