15u12

Onderzoeker SCK Mol schrijft code om geheime kernproeven te ontdekken

Dankzij de code van een onderzoeker van het SCK (Studiecentrum voor Kernenergie) in Mol, kunnen geheime kernproeven en nucleaire incidenten nu onmiddellijk gelokaliseerd worden. Door de code van Pieter De Meutter (foto) kan het kernstopverdrag nu veel strikter worden nageleefd.

Tot voor kort konden internationale meetstations wel radioactieve deeltjes in de lucht meten en onder meer trillingen waarnemen. Maar de oorsprong daarvan, was tot voor kort niet te achterhalen. Dankzij de code die De Meutter samen met Canadese collega's en het KMI schreef, kan nu ook de locatie van die nucleaire lozing opgespoord worden. Met de code kunnen wetenschappers ook voorspellen wanneer er hoeveel radioactiviteit is vrijgekomen.

Het algoritme baseert zich op zowel de meetstations die radioactieve lozingen hebben gedetecteerd, als die stations die geen radioactiviteit registreerden. Met die cruciale informatie kunnen wetenschappers met bestaande modellen berekenen hoe sterk het besmettingsgevaar op welk moment zal zijn, rekening houdend met factoren als neerslag, windsnelheid en windrichting. “Die factoren spelen een cruciale rol in de verspreiding van radioactieve deeltjes in de atmosfeer. Zo brengen we de situatie nauwkeurig in kaart. Welke radioactiviteit kwam er vrij? In welke concentraties? Hoe zal die radioactiviteit zich de komende minuten, uren of dagen verspreiden? Verwachten we een impact op mens en milieu? Zo ja, dan kunnen we meteen in actie schieten”, licht Pieter De Meutter (SCK CEN) toe.