6u57

Onze Mening: Duizend bommen en granaten en andere woorden

Ik heb beslist om het nu maar eens te zeggen zoals het is en geen blad voor de mond te nemen. Ik heb talent ! En wel talent om te vloeken. Ok, ik kom misschien nog niet in de buurt van Kapitein Haddock, maar die Basji-Boezoek is dan ook de ongekroonde koning van de vloek- en verwenswoorden.

Maar na die onvolprezen scheldpoëet komt deze zoetwatermatroos volgens mij toch op een mooie tweede plaats als het om fulmineren gaat. De krachttermen durven al eens overvloedig uit mijn mond te rollen als iets niet onmiddellijk lukt. En het durft al eens te mislukken.

En moet dat kunnen? Doe ik daar iemand kwaad mee? Is daar ooit al iemand van doodgegaan? Drie keer onschuldig, mon juge. Bovendien zijn mijn scheldtirades ook altijd aan mijn eigen adres gericht. Dus zoveel vijanden maak ik er nu ook weer niet mee.

Maar er zijn zo van die mensen die het wel tegen of over andere mensen hebben. Geen probleem toch, er is toch zoiets als het recht op vrije meningsuiting. Als volbloed democraat en journalist zou ik toch moeten toejuichen dat alles mag en moet gezegd kunnen worden.

Wel, ik weet het eigenlijk niet.

Is het racisme als een assistent-trainer naar een zwarte speler roept: “heeft die al eten gekregen?” Mag een partij of groepering oproepen tegen “de islamisering van onze samenleving”? Is het slim als een bekende viroloog mensen met een andere mening schoffeert en kleineert?

Schuldig, schuldig en schuldig

Dat je als slimme, gestudeerde mens, zelfs professor nondeju, een eigen mening hebt, daar kan uiteraard niemand iets op tegen hebben. Zo zouden meer mensen mogen zijn.

Maar als meer dan een kwart van de mensen je boodschap niet meer wil aannemen, omdat je ze op de kast hebt gejaagd, dan zitten we met een probleem. Dan kunnen die vaccins maar beter snel geprikt zijn.  

Of we moeten die professor vragen om toch maar niet over alles en iedereen een mening te hebben en zijn zeg te doen. Maar wie gaat dat vragen? En als die professor niet zijn gedacht mag zeggen in het algemeen belang, waarom zouden anderen dan wel het tegenovergestelde mogen zeggen?

Die mogen dat niet ! Dat was toch wat de rechtbank in Mechelen besliste. Onmiddellijk leverde het heel wat kritiek op. Ook, en misschien zelfs vooral van mensen die je niet van extreem-rechtse ideeën mag en kan verdenken. Want de vrije meningsuiting was toch heilig.  

Misschien dus niet hé. Waarom zouden we zomaar mensen met woorden mogen uitsluiten, bruuskeren, ambeteren, schofferen, … eigenlijk zelfs elimineren?   

Ok, ik heb een beetje overdreven, niet alles mag. Van beheerders van websites, Facebook en chatgroepen wordt verwacht dat zij er een beetje op toezien dat het taalgebruik niet te grof wordt. Dat het binnen de perken blijft. Dat de regels worden gevolgd.

Zelfs overheden vragen aan social media om op te treden? Waarom zouden zij dat moeten doen? Die overheden hebben daar toch eigen bevoegde en onafhankelijke instituten voor: rechtbanken !

Dus waarom zou het een probleem als die rechtbanken dan een beslissing nemen? “Omdat er recht op vrije meningsuiting is hé. Zou jij toch moeten weten, stomme RIOOLJOURNALIST !!!!!!!!!!!!” (altijd in kapitalen schrijven, als je begint te schelden en veel uitroeptekens ! )

Fatsoen

Het enige wat ik weet als journalist is dat er verschillende meningen zijn. Als journalist is het zelfs onze plicht om die verschillende meningen en invalshoeken te geven. Dat is al even heilig als het recht op vrije meningsuiting.

Dus niet alles is zwart en wit. En hoeveel tinten grijs er voor mij dan wel niet zijn, dat hoef ik jullie troglodieten, ook niet aan jullie neus te hangen.

En wat wel en niet kan, dat durft al eens te veranderen. Laatst zat ik zo bijvoorbeeld op een terras -  jawel ook deze ellendelaar kent mensen die met hem een glas willen drinken - te discussiëren over wat nog wel kan en mag en gepast is in sommige stripalbums. Om die over een wereldberoemde reporter met een kapitein als vriend niet te noemen.

Mijn eerste reactie was: afblijven van kunst en heiligdommen. Maar die driedubbel overgehaald alpiene kropdrager bij mij aan dat tafeltje had wel een punt toen hij argumenteerde dat bepaalde zaken misschien niet meer konden tegenwoordig.  Bovendien zijn er in het belang van alles wat heilig zou zijn al veel verkeerde dingen gebeurd.

Uiteraard gaf ik niet onmiddellijk toe. Eens een dwarsdenker...Maar het zette me wel aan het denken. Kunnen we het sowieso maken om mensen uit te schelden? Of is dat alleen maar een probleem als een trainer iets roept naar een zwarte speler en het racistisch zou kunnen zijn? Neen dus. Niet alles kan en mag.

Er is zoiets als goed fatsoen.

En als we daar voor onszelf niet over kunnen oordelen, waarom zouden we het dan overlaten aan beheerders, moderators, privé-firma’s om alles te filteren of goed te keuren. Dan hebben we daar, zoals gezegd, onafhankelijke instellingen voor. En die maken evenveel deel uit van onze democratie en rechtstaat als het recht op vrije meningsuiting.

En jullie, Anthropussen, mogen het daar nu mee eens zijn of niet. Maar ik heb het hier toch maar eens fijntjes kunnen zeggen. EN ALS GE DAAR NIET MEE AKKOORD ZIJT, DAN KUNT GE … VOILA !!!  

 

De hoofdredactie