21u47

Ook in 2021 geen Dimpnadagen in Geel

De stad Geel heeft beslist om de vijfjaarlijkse Dimpnadagen uit te stellen tot 2022. Dit grootschalig evenement met de historische Dimpnaommegang en het totaalspektakel Gheelamania vraagt veel voorbereiding van talloze vrijwilligers. En dat kan momenteel niet in veilige omstandigheden gebeuren.

De Dimpnadagen vonden normaal dit jaar in mei plaats. Maar door de coronacrisis kon dit niet doorgaan. Het stadsbestuur besliste daarom de festiviteiten uit te stellen tot mei 2021.

Maar ook dat lijkt nu niet meer haalbaar. Daarom werd beslist om de Dimpnadagen opnieuw uit te stellen. Als alles goed verloopt, zal Geel haar patroonheilige in mei 2022 kunnen vieren. 

De stad besliste ondertussen om de tickets die voor dit jaar verkocht werden, alsnog terug te betalen.