1u20

Ook Kempense jongeren krijgen het steeds moeilijker om woning te kopen

Door de stijgende woningprijzen ondervinden steeds meer jongeren problemen om zelf iets te kopen, en dat merken ze ook in Hoogstraten. Bij een nieuwe private verkaveling is het in Hoogstraten de gewoonte om een deel van de kavels aan te bieden aan verminderd tarief voor jonge gezinnen. Maar bij een recente verkaveling bleek daar geen interesse voor, en dus vragen de verkavelaars nu om de verplichte 'sociale kavels' af te schaffen, tot grote ergernis van de oppositie. Straks meer in RTV Vandaag.