8u03

Openbaar onderzoek naar bouw en exploitatie van RECUMO-installatie

Van 26 maart tot en met 24 april loopt er een openbaar onderzoek naar de bouw en exploitatie van de RECUMO-installatie op de nucleaire site van SCK CEN. In die installatie zuivert het onderzoekscentrum de radioactieve restanten afkomstig van de productie van medische radio-isotopen. Deze radio-isotopen zijn onmisbaar in de strijd tegen kanker en andere ziekten.

De RECUMO-installatie is essentieel om de wereldwijde bevoorrading van deze radio-isotopen te garanderen. Het openbaar onderzoek is een belangrijke stap in het verkrijgen van de nodige vergunningen.

Iedereen kan het dossier op afspraak inkijken op de milieudienst of de dienst ruimtelijke ordening in ’t Getouw. Je kan het dossier ook online raadplegen op de website van FANC en het omgevingsloket van Vlaanderen. Alle geïnteresseerden zijn op donderdag 1 april om 19 uur welkom op een online infoavond.