10u57

Opheffing van verbod op zachte recreatie en het captatieverbod op de kanalen

De warme zomermaanden zorgden voor een uitzonderlijke bloei van blauwalgen in de waterwegen in onze regio. Omwille van de daaraan verbonden gezondheidsrisico’s was een captatieverbod en verbod op zachte recreatie op verschillende kanalen in onze provincie noodzakelijk. Dat verbod is niet langer nodig omdat analyses van waterstalen aantonen dat er geen gevaarlijke concentraties van toxische stoffen aanwezig zijn. De veiligheid van mens en dier kan dus opnieuw gegarandeerd worden.