7u19

Oplossing in de maak voor wateroverlast in Ramsel

De provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant gaan de wateroverlast in Ramsel bij Herselt, aanpakken. Samen met drinkwatermaatschappij Pidpa worden de rioleringen, de bodemgesteldheid en de twee waterlopen in de buurt, de Steenkensbeek en Herselseloop, grondig bestudeerd. Er wordt bekeken waar het bij hevige regenval misloopt en welke ingrepen nodig zijn.

De Herseltse deelgemeente kreeg de voorbij jaren regelmatig te kampen met wateroverlast. Dat was onder meer nog in 2018 en 2021 het geval.

Foto: Archief RTV