15u11

Opmerkelijk weinig leerlingen trokken naar het buitenland in kerstvakantie

Er waren vandaag opvallend weinig afwezigen in onze scholen. Studenten die de voorbije 2 weken in het buitenland in een rode zone verbleven moesten zich laten testen en in quarantaine gaan. Uit een steekproef die wij hielden in het Heilig Graf in Turnhout is dat cijfer te verwaarlozen. We moeten nog wel een slag om de arm houden. Zo zou het kunnen dat ouders die hun kinderen onafgezien van een vakantie naar het buitenland toch gewoon naar school stuurden en dat ook de leerlingen dat verzwegen.
insluiten