21u45

Opnieuw ontslagen bij Signify, vroegere Philips

Bij lampenproducent Signify, het vroegere Philips, in Turnhout heeft de directie opnieuw een ontslagronde aangekondigd. Tegen eind volgend jaar moeten er opnieuw 121 medewerkers het bedrijf verlaten. Het is al de zoveelste herstructurering op rij. In Turnhout worden zogenoemde conventionele lichtsystemen gemaakt. Maar die markt staat zwaar onder druk van de nieuwere LED-verlichting. "De wereld ondergaat momenteel een sterke transitie van conventionele verlichting naar energie-efficiëntere verlichting," zegt Roel Dekoninck, de communicatieverantwoordelijke van Signify-Turnhout. "Twee sectoren waarin Signify wereldleider is. Maar het marktaandeel van conventionele verlichting gaat jaarlijks met 20% achteruit. Signify in Turnhout is marktleider in de conventionele verlichting en deelt dus in de klappen. We stellen een enorme volumedaling vast en om die reden moeten wij onze organisatie aanpassen aan de marktsituatie." Voor vakbonden en werknemers is het dan ook duidelijk dat Signify in Turnhout in een uitdoofscenario zit. Toch komen deze ontslagen ook nu weer aan als een mokerslag bij het personeel. Voor de vakbonden is het belangrijk dat de mensen die hun werk verliezen goede uitstapvoorwaarden krijgen en dat het werk werkbaar blijft voor de mensen die blijven. Maar de directie doet daarover de nodige beloftes : "Als verantwoordelijke werkgever gaan we er alles aan doen om de getroffen collega’s te begeleiden van werk naar werk. Het zijn allemaal goed opgeleide en hooggekwalificeerde professionals en de statistieken wijzen uit dat tot dusver 9 / 10 een nieuwe job heeft gevonden de voorbije jaren."