8u23

Opnieuw verkeer mogelijk vanaf R6 richting Walem

De Antwerpsesteenweg aan de noordzijde van de R6 gaat vanmiddag weer open voor verkeer in beide richtingen. Verkeer naar Walem en het industrieterrein van Mechelen-Noord moet dan niet langer omrijden. De aanpassingen aan het zuidelijke deel van de Antwerpsesteenweg (kant Mechelen-centrum) waren eerder al afgewerkt. Hier legde het Agentschap Wegen en Verkeer nieuwe infrastructuur voor voetgangers, fietsers en gemotoriseerd verkeer aan, inclusief een veilige fietsoversteek ter hoogte van de Otterbeek. De laatste stap naar een vernieuwde Antwerpsesteenweg is de aansluiting met de op- en afritten naar en van de R6, en de weginfrastructuur onder de brug. Hiervoor moet de brug eerst opgebouwd en in gebruik zijn. Naar verwachting is dat midden april het geval. Vanaf dat moment kan autoverkeer de fly-over gebruiken, zodat de onderliggende infrastructuur kan worden aangelegd.