1u23

Optiflow-afdeling Bornems ziekenhuis in gebruik

Om de capaciteit op de afdeling intensieve zorgen niet in het gedrang te brengen, hebben veel ziekenhuizen sinds kort een nieuw soort corona-afdeling. Het gaat om een zogenaamde optiflow-vleugel. Een station tussen de gewone Covid-19-afdeling en de dienst intensieve zorgen in. De bedden in de Bornemse optiflow-afdeling zijn al allemaal bezet.
insluiten