3u25

Overschrijding PFOS op site voormalige brandweerkazerne in Mechelen

Op het oefenveld van de site van de voormalige brandweerkazerne van Mechelen zijn te hoge waarden van PFOS teruggevonden. Dat is een verontreinigende stof die niet afbreekbaar is en ook in het lichaam kan terechtkomen.

Maatregelen

Zowel op het blusveld als in het grondwater werden te hoge waarden vastgesteld. De stad neemt de situatie ernstig en neemt een aantal maatregelen.

Zo raadt ze onder andere de buurtbewoners af om grondwater in de moestuin of als drinkwater te gebruiken. Wat de impact op langere termijn zal zijn, is nog niet duidelijk.