14u00

Patiënten sneller naar huis dankzij robotchirurgie

De druk op de ziekenhuizen is de afgelopen 2 jaar enorm toegenomen door de coronapandemie. Heel wat chirurgische ingrepen moesten daardoor uitgesteld worden. In het Imeldaziekenhuis in Bonheiden wordt een operatierobot gebruikt die ervoor zorgt dat patiënten sneller herstellen en sneller naar huis mogen. Een enorme meerwaarde in Covid-tijden.

Robotchirurgie werd in 2014 in het Imeldaziekenhuis geïntroduceerd, sindsdien is het aantal ingrepen met de robot fors gestegen. Jaarlijks worden zowat 200 ingrepen uitgevoerd met de operatierobot, vooral door urologen en hartchirurgen.

Robotchirurgie is ook voor patiënten een enorme meerdwaarde. “We kunnen met robotchirurgie de patiënten heel wat pijn besparen en zorgen ook voor een betere nierfunctie na de ingreep door een gedeeltelijke wegname, iets wat eveneens een impact heeft op de overleving van de patiënt op lange termijn.”, aldus uroloog Thibaut Meert.

“Een volledige verwijdering van de blaas en prostaat bij blaaskanker, met nadien het aanleggen van een stoma of vervangblaas, blijft nog steeds een ingreep met mogelijks heel wat complicaties", zegt Meert. "Door de ingreep nu robotisch uit te voeren zien we vooral een verkorting van de opnameduur van 10 à 14 dagen naar 5 à 7 2/3 dagen.”

Druk op ziekenhuis

“Een belangrijk voordeel is de minimale druk op de beddenbezetting. Zeker in tijden van COVID waar opnamecapaciteit een groot probleem is, blijft robotchirurgie zijn nut bewijzen. Deze techniek laat toe om de totale opnameduur zoveel mogelijk te beperken zodat enerzijds de druk op het ziekenhuis minder wordt en anderzijds meer patiënten kunnen worden geholpen zonder impact op de zorg voor COVID-patiënten.” besluit dokter Meert.