21u20
De wereld vandaag

Politie start onderzoek naar veiligheidsgevoel van inwoners

De politiezone Mechelen-Willebroek is een onderzoek gestart naar verschillende veiligheids- en buurtthema's. De zogenaamde Veiligheidsmonitor is een grootschalig bevolkingsonderzoek in de vorm van een enquête die bij 400.000 willekeurige burgers in de brievenbus wordt gestoken. De burger wordt bevraagd over hun onveiligheidsgevoel, buurtproblemen, mogelijks slachtofferschap en de kwaliteit van het politieoptreden.

De resultaten worden verwacht in het eerste semester van 2022.