7u45

Politie waarschuwt voor 'geldinzameling' slachtoffers watersnood

In Poederlee bij Lille waren gisteravond enkele jongemannen op pad om deur-aan-deur geld in te zamelen voor de slachtoffers van de watersnood in Wallonië en Limburg. Het is onduidelijk of het geld dat deze mannen ophalen, wel degelijk naar de slachtoffers van de watersnood gaat. De politie van de regio Turnhout wil daarom iedereen waarschuwen voor mogelijke oplichtingspraktijken.

Rode Kruis

Wil je de reddingswerken in Wallonië toch financieel steunen met een gift, weet dan dat het Rode Kruis het rekeningnummer BE70 0000 0000 2525 heeft geopend waarop giften kunnen gestort worden die zullen gebruikt worden om concrete hulp te bieden aan de getroffenen van de watersnoodramp. 

Voor giften vanaf 40 euro ontvang je trouwens ook een fiscaal attest.