19u16

Poortgebouw Turnhouts begijnhof wordt in oorspronkelijke functie hersteld

De stad Turnhout gaat het poortgebouw van het begijnhof restaureren. “We keren terug naar de oorsprong”, zegt schepen van Facility Management Francis Stijnen. “We herstellen de oorspronkelijke indeling, de structuur en de circulatie.”

Het poortgebouw wordt integraal gerestaureerd volgens de regels van de kunst en met behoud van de authenticiteit en de erfgoedwaarde. De historische materialen worden ook hergebruikt en waar nodig aangevuld met hoogwaardige en ecologische nieuwe materialen.

Na een uitgebreide studie werd beslist dat het poortgebouw wordt herbestemd tot woonentiteiten. De oorspronkelijke portierswoningen krijgen een onthaal- en toeristische bestemming voor de gidsen om hun bezoekers te verwelkomen. De rest van het gebouw wordt klaargemaakt voor bewoning, waarschijnlijk deels in de vorm van B&B-kamers.

Projectsubsidie

Na een oproep van Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele diende Stad Turnhout een aanvraag in voor een projectsubsidie ‘Erfgoed en Wonen’. De stad krijgt 375.000 euro, de helft van het maximaal subsidieerbare bedrag. Het totale renovatiebedrag is voorlopig geraamd op ruim 980 000 euro, zonder btw. Als alles volgens plan verloopt, starten de werken begin 2023.