13u08

Poppel zoekt nieuwe bestemming voor Sint-Valentinuskerk

De Sint-Valentinuskerk in Poppel krijgt een volledige herbestemming. Welke nieuwe functies het gebouw krijgt, is nog niet duidelijk. Daarvoor start eerst een grondig onderzoek, waarbij ook de lokale bevolking betrokken wordt.

De geschiedenis van de Sint-Valentinuskerk in het Ravelse deeldorp Poppel gaat terug tot de 16de eeuw. Sindsdien is ze verschillende keren herbouwd. Vandaag is het een driebeukige kruiskerk met een toren in Kempense gotiek. De laatste jaren liep het kerkbezoek sterk terug, een evolutie die door de coronacrisis versneld werd. Parochie en bisdom hebben daarom samen met het gemeentebestuur beslist om een andere invulling aan het gebouw te geven, bij voorkeur in functie van het lokale verenigingsleven.

Studio Open Kerken start een bestemmingsonderzoek om tot een gedragen voorstel te komen. Daarbij worden naast het kerkbestuur ook verschillende adviesraden, verenigingen uit het dorp en de inwoners van Poppel betrokken. Om dit onderzoek te financieren ontvangt de gemeente Ravels een Kerkplus-subsidie van 35.315 euro.