2u52

Project autodelen Herentals breidt uit

Het Herentalse stadsbestuur heeft een offerteaanvraag opgesteld om een partner te zoeken om het bestaande project van autodelen op een professionele manier uit te breiden. Autodeelgroep Herentals doet al vijf jaar aan autodelen en heeft daarvoor drie voertuigen ter beschikking en die wagens worden vaak gebruikt zodat een aanvullende oplossing zich opdrong. Het engagement van de stad blijft voorlopig beperkt tot één jaar, met een optie om het tot het einde van de legislatuur uit te breiden.

Bij autodelen maken meerdere personen om beurt gebruik van één (of meer) wagen(s). Autodelen gaat uit van een eenvoudig principe: de wagen wordt gebruikt wanneer hij nodig is. Wanneer de wagen niet nodig is kan deze door een andere persoon gebruikt worden. 

In Herentals ging autodelen van start op 1 juni 2015. De autodeekgroep is particulier. Dit betekent dat drie eigenaars hun auto delen met gebruikers. De groep groeide gestaag aan, totdat ze beschikten over 3 auto’s voor ongeveer 10 gezinnen en 20 gebruikers. Helaas verlaat nu één voertuig de groep door de veranderde privéomstandigheden van de eigenaar, dus is de burgergroepering meer dan ooit vragende partij voor uitbreiding.