7u17

Provinciale belasting stijgt niet: investeringen gaan door

De komende twee weken buigt de Antwerpse provincieraad zich over het budget van 2016. In onze regio valt vooral de renovatie van sporthal De Nekker in Mechelen en de verdere uitbouw van de fietsostrades op. Ook belangrijk: de provinciale belastingen stijgen niet.
insluiten