15u06

Provincie Antwerpen verlengt betaaltermijn voor provinciebelasting

Jaarlijks rond deze periode stuurt de provincie Antwerpen haar aanslagbiljet uit naar haar inwoners. In navolging van andere overheden houdt ook provincie Antwerpen nu rekening met wie financieel in de problemen dreigt te komen. Daarom wordt de betalingstermijn van twee maanden verlengd naar vier maanden om de 39 euro over te schrijven. Daarenboven worden de meest kwetsbare groepen binnen de samenleving, waaronder rechthebbenden op een verhoogde tegemoetkoming inzake ziekteverzekering, automatisch vrijgesteld van provinciale belastingen. Voor bedrijven gaan de aanslagbiljetten niet voor juni de deur uit. De provincie volgt de situatie op de voet en bekijkt hoe ze verder tegemoet kan komen aan de problemen waar veel ondernemers nu mee geconfronteerd worden.