6u48

Provincie bouwt tunnel onder Geelse Ring voor fietsostrade

In Geel is het startschot gegeven voor de bouw van een fietstunnel onder de Geelse ring. Die moet deel uitmaken van de fietsostrade tussen Herentals en Balen. Gedeputeerden van de provincie en schepenen van de stad onthulden samen het bord dat de werken aankondigt. De tunnel zal in totaal 35 meter lang worden en moet Rauwelkoven veiliger maken. De Geelse Fietsersbond was al langer vragende partij voor een tunnel en is dus blij.