18u26

Provincie licht zorgaanbod in Sint-Amands door

De Provincie Antwerpen heeft in een speciaal rapport het zorgaanbod in Sint-Amands doorgelicht. Daarmee biedt de provincie de gemeente een handige tool aan, om de zorg binnen Sint-Amands voor te bereiden op de toekomst. En dat is blijkbaar vooral nodig in de deelgemeenten Oppuurs en Lippelo.
insluiten