11u44

Provincie pakt wateroverlast aan in stroomgebied van de Goorloop

De provincie Antwerpen start met twee belangrijke ingrepen aan de Goorloop in Heist-op-den-Berg. Het gaat om de aanleg van een overstromingsgebied aan de Fabriekstraat en een hermeandering ter hoogte van de Haagstraat. Die moeten een oplossing bieden aan de wateroverlast voor heel wat bedrijven en landbouwpercelen in de buurt.

De Goorloop is zeer gevoelig voor hevige neerslag. Opwaarts is er veel verharding. Een groot deel van het regenwater komt dan ook rechtstreeks in de Goorloop terecht. Die kan dat bij zware regenval niet aan zodat de de lager gelegen zones zoals de Fabriekstraat onder water komen te staan. 

 

 

Daarom kocht de provincie enkele percelen aan langsheen de Fabriekstraat. Daar komt een gecontroleerd overstromingsgebied van 1,66 ha. Bij hevige regenval kan dit gebied tot 7.800 kubieke meter water tijdelijk bufferen. Dat kan nadien gecontroleerd wegstromen in de Goorloop.

Het ontwerp maakt agrarisch medegebruik mogelijk. Het volledige gebied krijgt een laag teelaarde en wordt met gras ingezaaid. Op de perceelsgrenzen komt een afrastering zodat het gebied begraasd kan worden. De provincie voorziet ook een watercaptatiepunt dat lokale landbouwers bij droogte kunnen gebruiken.

Meandering wordt hersteld

Daarnaast wordt een meandering in de waterloop hersteld ter hoogte van de Haagstraat in  Heist-op-den-Berg, waar de Goorloop 50 jaar geleden werd rechtgetrokken. Door de kronkelende vorm te herstellen en een winterbedding te voorzien, wordt een grotere lengte en dus meer buffervolume voor het water gecreëerd.

Foto's: provincie Antwerpen