8u57

Provincie wil leerachterstand aanpakken en ondersteunt zomerscholen

De provincie Antwerpen gaat tijdens de zomervakantie lokale besturen en organisaties helpen met het opzetten van zomerscholen voor kinderen van 4 tot 14 jaar, met extra aandacht voor kwetsbare doelgroepen. Dat schrijft Gazet van Antwerpen. Dat is nodig om de leerachterstand bij deze kinderen te beperken. In de provincie liepen zo'n 100.000 kinderen tussen 4 en 14 jaar al een risico op leerachterstand. Door de coronacrisis is dit aantal nog toegenomen. Daarom moet er dringend actie ondernomen worden.

Vrijwilligers

Een groot deel van de Antwerpse gemeenten wil onderzoeken of zomerscholen kunnen worden georganiseerd. Het  provinciebestuur ondersteunt hen met vorming, begeleiding en materiaal, maar moet rekenen op vele vrijwilligers. Dat kunnen oud-leerkrachten, studenten leerkracht, maar ook actieve leerkrachten en andere vrijwilligers zijn. Lokale besturen, organisaties en gekwalificeerde vrijwilligers kunnen zich bij de provincie aanbieden via de website 'Provincie Antwerpen Leert'. Later kunnen ouders hier ook zomerscholen vinden en hun kinderen inschrijven.